Alaska Hồng Phấn 02

Alaska Hồng Phấn 02

 • Giống: Alaska
 • Giới tính: Đực và Cái có đủ
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Ngoại hình: Đẹp, cứng cáp
 • Tiêm phòng: Đã tiêm phòng
 • Màu lông: Màu hạt dẻ, hồng phấn
 • Cân nặng: 6kg

10.000.000₫ 10.000.000₫ giảm 0%
Mua ngay
Thông tin Alaska Hồng Phấn 02

 • Giống: Alaska
 • Giới tính: Đực
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Ngoại hình: Đẹp, cứng cáp
 • Tiêm phòng: Đã tiêm phòng
 • Màu lông: Màu hạt dẻ, hồng phấn
 • Cân nặng: 6kg

Gửi bình luận của bạn
Những bé cùng loại

Alaska Nâu Đỏ 05

Alaska Nâu Đỏ 05

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 06

Alaska Nâu Đỏ 06

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6,5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 13.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 07

Alaska Nâu Đỏ 07

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 45 tháng
 • Giá: 13.500.000₫
Alaska Nâu Đỏ 08

Alaska Nâu Đỏ 08

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.500.000₫
Alaska Nâu Đỏ 09

Alaska Nâu Đỏ 09

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 12.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 01

Alaska Hồng Phấn 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 04

Alaska Hồng Phấn 04

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 03

Alaska Hồng Phấn 03

 • Giới tính: Cái, Đực có đủ
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫