Tag: ban cho corgi gia tot

Tìm thấy 4 sản phẩm với Tag: ban cho corgi gia tot

Corgi Vàng Trắng 01

Corgi Vàng Trắng 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 1,8kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 13.000.000₫
Corgi Vàng Trắng 02

Corgi Vàng Trắng 02

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 2kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 10.000.000₫
Corgi Vàng Trắng 03

Corgi Vàng Trắng 03

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 2kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.000.000₫
Corgi Vàng Trắng 06

Corgi Vàng Trắng 06

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 2kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.000.000₫