Tag: cho alaska

Tìm thấy 15 sản phẩm với Tag: cho alaska

Alaska Nâu Đỏ 05

Alaska Nâu Đỏ 05

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 06

Alaska Nâu Đỏ 06

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6,5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 13.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 07

Alaska Nâu Đỏ 07

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 45 tháng
 • Giá: 13.500.000₫
Alaska Nâu Đỏ 08

Alaska Nâu Đỏ 08

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 12.500.000₫
Alaska Nâu Đỏ 09

Alaska Nâu Đỏ 09

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 12.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 01

Alaska Hồng Phấn 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 02

Alaska Hồng Phấn 02

 • Giới tính: Đực và Cái có đủ
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 04

Alaska Hồng Phấn 04

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 03

Alaska Hồng Phấn 03

 • Giới tính: Cái, Đực có đủ
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Hồng Phấn 05

Alaska Hồng Phấn 05

 • Giới tính: Cái, Đực có đủ
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 01

Alaska Nâu Đỏ 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 02

Alaska Nâu Đỏ 02

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 10.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 03

Alaska Nâu Đỏ 03

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 11.000.000₫
Alaska Nâu Đỏ 04

Alaska Nâu Đỏ 04

 • Giới tính: đực, cái
 • Cân nặng: 6kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 14.000.000₫
Alaska xám trắng mặt tim 10

Alaska xám trắng mặt tim 10

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 7kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 11.500.000₫