Tag: cho husky wooly mat xanh

Tìm thấy 5 sản phẩm với Tag: cho husky wooly mat xanh

Husky Wooly đen trắng mắt xanh 01

Husky Wooly đen trắng mắt xanh 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 7.000.000₫
Husky Wooly đen trắng mắt xanh 02

Husky Wooly đen trắng mắt xanh 02

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 4,5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 11.000.000₫
Husky Wooly xám trắng mắt xanh 03

Husky Wooly xám trắng mắt xanh 03

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 4,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 10.000.000₫
Husky Wooly xám trắng mắt xanh 05

Husky Wooly xám trắng mắt xanh 05

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 4,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 10.000.000₫
Husky Wooly nâu trắng mắt xanh 05

Husky Wooly nâu trắng mắt xanh 05

 • Giới tính: đực, cái
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 7.500.000₫