Tag: khach san cho cho poodle

Tìm thấy 8 sản phẩm với Tag: khach san cho cho poodle

Poodle trắng thuần chủng 01

Poodle trắng thuần chủng 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 800g
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 5.000.000₫
Poodle nâu đỏ thuần chủng 02

Poodle nâu đỏ thuần chủng 02

 • Giới tính: đực, cái
 • Cân nặng: 900g
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 5.000.000₫
Poodle trắng thuần chủng 02

Poodle trắng thuần chủng 02

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 1kg
 • Độ tuổi: 45 ngày
 • Giá: 6.000.000₫
Poodle nâu đỏ thuần chủng 01

Poodle nâu đỏ thuần chủng 01

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 1kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 6.000.000₫
Poodle trắng thuần chủng 03

Poodle trắng thuần chủng 03

 • Giới tính: Cái
 • Cân nặng: 900g
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 6.500.000₫
Poodle nâu đỏ thuần chủng 03

Poodle nâu đỏ thuần chủng 03

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 900g
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 6.000.000₫
Poodle nâu đỏ thuần chủng 04

Poodle nâu đỏ thuần chủng 04

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 900g
 • Độ tuổi: 45 ngày
 • Giá: 7.000.000₫
Poodle nâu đỏ thuần chủng 05

Poodle nâu đỏ thuần chủng 05

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 800g
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 7.000.000₫