Tag: trai cho golden

Tìm thấy 10 sản phẩm với Tag: trai cho golden

Golden vàng đậm 01

Golden vàng đậm 01

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng mơ 02

Golden vàng mơ 02

 • Giới tính: cái
 • Cân nặng: 4,5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 7.500.000₫
Golden vàng đậm 03

Golden vàng đậm 03

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng đậm 04

Golden vàng đậm 04

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng đậm 05

Golden vàng đậm 05

 • Giới tính: đực, cái
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng mơ 06

Golden vàng mơ 06

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 7.500.000₫
Golden vàng đậm 08

Golden vàng đậm 08

 • Giới tính: Đực, cái
 • Cân nặng: 4,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 7.500.000₫
Golden vàng đậm 10

Golden vàng đậm 10

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 2 tháng
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng đậm 11

Golden vàng đậm 11

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5,5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 8.000.000₫
Golden vàng đậm 12

Golden vàng đậm 12

 • Giới tính: Đực
 • Cân nặng: 5kg
 • Độ tuổi: 48 ngày
 • Giá: 8.000.000₫